Студентські наукові формування

Студентські наукові формування Хмельницького інституту соціальних технологій

Вид студентського наукового формування

Найменування студентських наукових формувань

Викладач-
наставник

Студент-

керівник

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених

 

НТСАДМВ Хмельницького інституту соціальних технологій

Університету „Україна”

к.пед.н., доцент кафедри психології та соціальної роботи

Войціх І.В.

Буйніцька Ю.
 студентка спеціальності „Соціальна робота” освітнього ступеня „бакалавр”

Студентський навчально-науково-виробничий підрозділ

СННВП спеціальності „Фізична культура і спорт” „Здоров’я нації”

к.мед.н., доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії, фізичної культури і спорту Малоголовка О.А.

Шаманський А.
студент спеціальності „Фізична терапія, ерготерапія” освітнього ступеня „магістр”

Гурток

Науковий гурток спеціальності „Фізична терапія, ерготерапія” „Occupation terapii”

к.пед.н., доцент, завідувач кафедри фізичної терапії, ерготерапії, фізичної культури і спорту

Кравчук Л.С.

Рондар Г.
студентка спеціальності „Фізична терапія, ерготерапія” освітнього ступеня „бакалавр”

Науковий гурток спеціальності „Право” „Правознавець”

викладач кафедри правових та інформаційних технологій

Якименко А.А.

Заморозна А.
студентка спеціальності „Право” освітнього ступеня „бакалавр”

Науковий гурток спеціальності „Соціальна робота” „Інсайт”

к.пед.н., доцент кафедри психології та соціальної роботи

Островська Н. О.

Боднарчук І.
студент спеціальності „Соціальна робота” освітнього ступеня „бакалавр”

Науковий гурток спеціальності „Інформаційна та бібліотечна справа” „Репост”

к.пед.н., завідувач кафедри правових та інформаційних технологій

Лучко Ю. І.

Половінкова К.
студентка спеціальності „Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” освітнього ступеня „бакалавр”

Науковий гурток спеціальності „Психологія” „Практична психологія”

к.психол.н., доцент, завідувач кафедри психології та соціальної роботи Кондратюк С. М.

Катеренчук О.
студент спеціальності „Психологія” освітнього ступеня „магістр”

Зворотній зв'язок

29009, м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 2а

  • dummy (096) 399 3700

  • dummy (0382) 70-45-56

  • dummy hist_ukraine@ukr.net

Пошук