Склад відбіркової комісії

Голова відбіркової комісії – Чайковський Михайло Євгенович, директор інституту.

Заступник голови відбіркової комісії – Луцкевич Наталія Іванівна, заступник директора з навчально-виховної роботи.

Відповідальний секретар відбіркової комісії – Польовик Ольга Віталіївна, доцент кафедри психології та соціальної роботи.

Уповноважена особа з питань прийняття та розгляду електронних заяв та подання до ЄДБО отриманих від вступників відомостей – Островська Наталія Олександрівна, завідувач науково-методичного відділу.

 

Члени відбіркової комісії:

  1. Кравчук Людмила Степанівна – завідувач кафедри фізичної терапії, ерготерапії, фізичної культури і спорту.
  2. Лучко Юлія Іванівна, завідувач кафедри правових та інформаційних технологій;
  3. Кондратюк Світлана Миколаївна, завідувач кафедри психології та соціальної роботи;
  4. Чайковська Жанна Миколаївна, начальник управління організаційної та кадрової роботи.
  5. Клочкова Марина Ігорівна, президент студентського самоврядування.

 

 

СКЛАД ПРЕДМЕТНИХ КОМІСІЙ:

 Предметна комісія з української мови та літератури

Голова комісії –   Дика Любов Леонтіївна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри правових та інформаційних технологій.

Члени комісії:     

Константінова Світлана Володимирівна, старший викладач кафедри правових та інформаційних технологій;

Яровець Оксана Григорівна, викладач кафедри правових та інформаційних технологій.

 

Предметна комісія з історії України

Голова комісії –   Чайковський Михайло Євгенович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри психології та соціальної роботи.

Члени комісії:     

Вальчук Анатолій Миколайович, кандидат філософських наук, доцент кафедри правових та інформаційних технологій;

Поліщук Валентина Василівна, вчитель вищої категорії, старший вчитель Навчально-виховного комплексу №4.


 Предметна комісія з біології

Голова комісії –   Кравчук Людмила Степанівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри фізичної терапії, ерготерапії, фізичної культури і спорту.

Члени комісії:     

Крупа Валентина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії, фізичної культури і спорту;

Васил’євих Людмила Григорівна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії, фізичної культури і спорту.

 

Предметна комісія з іноземної мови

Голова комісії –   Константінова Світлана Володимирівна, старший викладач кафедри правових та інформаційних технологій.

Члени комісії:     

Яровець Оксана Григорівна, викладач кафедри правових та інформаційних технологій;

Ющишина Оксана Миколаївна, старший викладач кафедри української філології Хмельницького національного університету.

 

Предметна комісія з хімії

Голова комісії –   Васил’євих Людмила Григорівна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії, фізичної культури і спорту.

Члени комісії:     

Матвєєва Світлана Михайлівна, старший викладач циклової комісії з природничо-математичних дисциплін Хмельницького коледжу;

Луцкевич Наталія Іванівна, старший викладач кафедри психології та соціальної роботи.

 

Предметна комісія з географії

Голова комісії –   Курняк Лариса Миколаївна, кандидат філософських наук, доцент, доцент правових та інформаційних технологій.

Члени комісії:      Лиса Людмила Едуардівна, вчитель географії, вчитель вищої категорії, вчитель-методист НВК №2 м. Хмельницького.

 

Предметна комісія з математики

Голова комісії –   Лучко Юлія Іванівна, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри правових та інформаційних технологій.

Члени комісії:     

Геделевич Єлена Василівна, викладач кафедри правових та інформаційних технологій;

Бейдерман Броніслава Володимирівна, вчитель математики Хмельницького ліцею № 17, вчитель вищої категорії, вчитель-методист.

 

Предметна комісія з фізики

Голова комісії –   Сендель Тетяна Іванівна, вчитель-методист, Відмінник освіти України, вчитель фізики Хмельницької спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ступенів №1.

Члени комісії:     

Ковальський Станіслав Станіславович, вчитель фізики НВК №2 м. Хмельницького;

Кот Наталія Сергіївна, вчитель фізики Хмельницької спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ступенів №1.

 

Предметна комісія для проведення творчого конкурсу зі спеціальності
017 „Фізична культура і спорт”

Голова комісії –   Пуча Володимир Іванович, заслужений тренер України, професор кафедри фізичної терапії ерготерапії, фізичної культури і спорту.

Члени комісії:     

Криштофор Тадеуш Броніславович, викладач кафедри фізичної терапії ерготерапії, фізичної культури і спорту;

Савчук Олег Ігорович, старший викладач кафедри фізичної терапії, ерготерапії, фізичної культури і спорту.

 

Комісія для проведення співбесід

Голова комісії –   Ковтун Олександр Сергійович, кандидат соціологічних наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи.

Члени комісії:     

Кравчук Людмила Степанівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри фізичної терапії ерготерапії, фізичної культури і спорту;

Пуча Володимир Іванович, заслужений тренер України, професор кафедри фізичної терапії ерготерапії, фізичної культури і спорту

Дика Любов Леонтіївна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри правових та інформаційних технологій;

Константінова Світлана Володимирівна, старший викладач кафедри правових та інформаційних технологій;

Лучко Юлія Іванівна, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри правових та інформаційних технологій;

Курняк Лариса Миколаївна, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри правових та інформаційних технологій.

Васил’євих Людмила Григорівна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії, фізичної культури і спорту.

Сендель Тетяна Іванівна, вчитель-методист, Відмінник освіти України, вчитель фізики Хмельницької спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ступенів №1.

 


 

СКЛАД ФАХОВИХ АТЕСТАЦІЙНИХ КОМІСІЙ:

 

Для вступу на спеціальність 053 „Психологія”:

Голова комісії –   Кондратюк Світлана Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри психології та соціальної роботи.

Члени комісії:     

Левицька Людмила Вікторівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології та соціальної роботи;

Дунець Лілія Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології та соціальної роботи.

 

Для вступу на спеціальність 231 „Соціальна робота”:

Голова комісії –   Островська Наталія Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи.

Члени комісії:     

Ковтун Олександр Сергійович, кандидат соціологічних наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи;

Польовик Ольга Віталіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи.

 

Для вступу на спеціальність 227 „Фізична терапія, ерготерапія”:

Голова комісії –   Кравчук Людмила Степанівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри фізичної терапії, ерготерапії, фізичної культури і спорту.

Члени комісії:     

Малоголовка Олександр Андрійович, кандидат медичних наук, доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії, фізичної культури і спорту;

Матвійчук Вікторія Маноліївна, старший викладач кафедри фізичної терапії, ерготерапії, фізичної культури і спорту.

 

Для вступу на спеціальність 014 „Середня освіта
(Біологія та здоров’я людини”:

Голова комісії –   Кравчук Людмила Степанівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри фізичної терапії, ерготерапії, фізичної культури і спорту.

Члени комісії:     

Крупа Валентина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії, фізичної культури і спорту;

Матвійчук Вікторія Маноліївна, старший викладач кафедри фізичної терапії, ерготерапії, фізичної культури і спорту.

 

 

Для вступу на спеціальність 017 „Фізична культура і спорт”:

Голова комісії –   Пуча Володимир Іванович, заслужений тренер України, професор кафедри фізичної терапії ерготерапії, фізичної культури і спорту.

Члени комісії:     

Криштофор Тадеуш Броніславович, викладач кафедри фізичної терапії ерготерапії, фізичної культури і спорту;

Савчук Олег Ігорович, старший викладач кафедри фізичної терапії, ерготерапії, фізичної культури і спорту.

 

Для вступу на спеціальність 081 „Право”:

Голова комісії –   Мозолюк-Боднар Людмила Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри правових та інформаційних технологій.

Члени комісії:     

Пасічник Ярослав Сергійович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри правових та інформаційних технологій;

Кожушко Олена Олегавна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри правових та інформаційних технологій.

 

Для вступу на спеціальність 029 „Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”:

Голова комісії –   Дика Любов Леонтіївна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри правових та інформаційних технологій.

Члени комісії:     

Лучко Юлія Іванівна, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри правових та інформаційних технологій;

Теленько Богдан Петрович, доцент кафедри правових та інформаційних технологій.

 

Атестаційна комісія з іноземних мов для здобуття ступеня магістра:

Голова комісії –   Константінова Світлана Володимирівна, старший викладач кафедри правових та інформаційних технологій.

Члени комісії:     

Яровець Оксана Григорівна, викладач кафедри правових та інформаційних технологій;

Ющишина Оксана Миколаївна, старший викладач кафедри української філології Хмельницького національного університету.

 


 

СКЛАД АПЕЛЯЦІЙНИХ КОМІСІЙ

 

Склад Апеляційної комісії

для розгляду апеляцій вступників на основі здобутих освітніх рівнів (ступенів) молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра), бакалавра, спеціаліста

 

Голова апеляційної комісії:   Неклюєнко Тетяна Василівна, завідувач відділу з навчально-виховної роботи.

 

Члени апеляційної комісії:   

Кожушко Олена Олегівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри правових та інформаційних технологій;

Добровіцька Олена Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри правових та інформаційних технологій;

Клик Світлана Едуардівна, викладач кафедри психології та соціальної роботи;

Волинець Наталія Валентинівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології та соціальної роботи;

Дутчак Юрій Васильович, кандидат з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії, фізичної культури і спорту;

Клочкова Марина Ігорівна, президент студентського самоврядування.

 

 

Склад Апеляційної комісії

для розгляду апеляцій вступників на основі повної загальної середньої освіти

 

Голова апеляційної комісії:    Островська Наталія Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи.

Члени апеляційної комісії:    

Теленько Богдан Петрович, доцент кафедри правових та інформаційних технологій;

Гринчук Віктор Васильович, вчитель математики НВК №4 м. Хмельницького, вчитель вищої категорії, старший вчитель;

Новченкова Катерина Дмитрівна, вчитель хімії, вчитель вищої категорії, вчитель-методист Хмельницького ліцею № 17;

Кащук Тетяна Миколаївна, вчитель географії НВК №4 м. Хмельницького, вчитель вищої категорії, вчитель-методист;

Ямкова Тетяна Валеріївна, вчитель фізики НВК №4 м. Хмельницького, вчитель вищої категорії, старший вчитель;

Дудар Оксана Анатоліївна, вчитель української мови та літератури, вчитель вищої категорії, вчитель-методист НВК № 2;

Карнаухова Марина Миколаївна, вчитель біології, вчитель вищої категорії, вчитель-методист НВК № 2;

Навроцька Любов Григорівна, вчитель англійської мови, вчитель вищої категорії, вчитель-методист НВК № 2;

Дутчак Юрій Васильович, кандидат з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії, фізичної культури і спорту;

Клочкова Марина Ігорівна, президент студентського самоврядування.

 

Зворотній зв'язок

29009, м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 2а

  • dummy (096) 399 3700

  • dummy (0382) 70-45-56

  • dummy hist_ukraine@ukr.net

Пошук